Ampar-Ampar Pisang merupakan contoh lagu daerah yang berfungsi sebagai …. HOTS a. pengiring tari adat b. sarana upacara keagamaan c. media bermain d. media penerangan dan komunikasi​

DAFTAR ISI

Ampar-Ampar Pisang merupakan contoh lagu daerah yang berfungsi sebagai …. HOTS

a. pengiring tari adat

b. sarana upacara keagamaan

c. media bermain

d. media penerangan dan komunikasi​

Jawaban

a. pengiring tari adat