3. Keunikan seni tari terletak pada… a. lakonnya b. rupanya c. geraknya d. vokalnya

DAFTAR ISI

Keunikan seni tari terletak pada…

a. lakonnya

b. rupanya

c. geraknya

d. vokalnya

Jawaban

c. geraknya

Penjelasan:

Ragam gerak merupakan kumpulan-kumpulan motif gerakan yang berupa kombinasi gerakan antara kaki, tangan, kepala, jari-jari, gerakan mata dan ekspresi penari.