(jawaban) Bagaimanakah nada Raja najasyi menyambut kedatangan kaum muslimin yang datang ke negerinya?

DAFTAR ISI

Bagaimanakah nada Raja najasyi menyambut kedatangan kaum muslimin yang datang ke negerinya?

Jawaban

  • Sambutan raja najasyi terhadap kaum muslimin adalah memberikan perlindungan dan jaminan terhadapat kaum muslimin untuk hidup dengan tenang dan aman di negeri Habasyah. Raja Najasyi adalah penguasa negeri Habasyah yang masuk islam secara sembunyi-sembunyi dan dikatakan sebagai raja yang adil dan bijaksana.
👉TRENDING :  (jawaban) Apa fungsi gambar cerita?