(jawaban) Teangan harti kecap ieu dihandap aya kecap-kecap khas pek teangan hartina tuluy jieun kalimat 1.aset 2.disalin 3.informasi 4.kreatif 5.deungeun 6.fisik 7.konsultan 8.promosi ​

DAFTAR ISI

Teangan harti kecap ieu dihandap aya kecap-kecap khas pek teangan hartina tuluy jieun kalimat

1.aset
2.disalin
3.informasi
4.kreatif
5.deungeun
6.fisik
7.konsultan
8.promosi

Jawaban

  • 3. informasi