(jawaban) Akar-akar yang memenuhi persamaan kuadrat x²-3x – 28 = 0 adalah ….

Akar-akar yang memenuhi persamaan kuadrat
x²-3x – 28 = 0 adalah ….

jawaban

  • x = -4 atau x = 7

 

Penjelasan dengan langkah-langkah:

  • x²-3x – 28 = 0
  • (x – 7)(x + 4) = 0
  • x – 7 = 0 atau x + 4 = 0
  • x = 7 x = -4
👉TRENDING :  Alat Pemutus Dan Penyambung Arus Listrik Dinamakan