(jawaban) Sebutkan tiga usaha Khalifah Umar Bin Khattab untuk memajukan Islam​

Sebutkan tiga usaha Khalifah Umar Bin Khattab untuk memajukan Islam​

jawaban

  • Memerangi masifnya kemurtadan selepas wafatnya Rasulullah SAW.
  • Memerangi bibit-bibit Nabi-nabi palsu. 
  • Meluruskan hukum atas pembangkangan masyarakat kala itu yang tidak ingin membayar pajak berupa zakat
👉TRENDING :  Watak Tembang Pocung