(jawaban) Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x-11=5(2-x)​

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x-11=5(2-x)​

jawaban

  • 2x-11=5(2-x)
  • 2x – 11 = 10 – 10x
  • 2x + 10x = 10 + 11
  • 12x = 21
  • x = 21/12
  • x = 1,75
👉TRENDING :  Langkah Pertama Yang Diperlukan Dalam Menggambar Model Adalah