Wawangsalan Nyaeta

Wawangsalan Nyaeta. Conto puisi sunda lianna, salian ti sisindiran, nu eusina henteu mangrua carita, nyaeta saperti guguritan, mantra, pupujian jeung sajak. Wawangsalan nyaeta salah sahiji rupa tina sisindiran.

Contoh Biantara Bahasa Sunda Isra Mi Raj Barisan Contoh
Contoh Biantara Bahasa Sunda Isra Mi Raj Barisan Contoh from barisancontoh.blogspot.com

Wawangsalan téh nyaéta sisindiran anu diwangun ku sindir jeung eusi.[1] dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal.[1] anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu. Wawangsalan nyaeta salahsahiji rupa tina sisindiran. Jumlah engang dina unggal padalisan nyaéta 8 (dalapan) engang.

Nilik Kana Wangunna, Wawangsalan Téh Diwangun Ku Dua Padalisan, Sapadalisan Sindir Sapadalisan Deui Eusi.

[ asal kecap turucing nyaéta turut cing. Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu. Biasa dipake masak artinya :

Salian Ti Éta, Antara Cangkang.

Wawangsalan / bangbalikan nyaeta hiji wangunan sisindirian anu di wangun ku cangkang jeung eusi sarta di satukangeuna eusina mangrupa tatarucingan. Sisindiran nyaeta wangun puisi sunda anu dina sastra indonesia mah sok disebut oge pantun. Wawangsalan nyaeta salah sahiji rupa tina sisindiran.

Cangkang Nu Luyu Pikeun Ngalengkepan Paparikan Di.

Wawangsalan téh nyaéta sisindiran anu diwangun ku sindir jeung eusi.[1] dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal.[1] anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu. Wawangsalan asal kecapna tina wangsal atawa wangsul, hartina balik. Kecap tatarucingan téh asal kecapna tina tarucing atawa turucing.

👉TRENDING :  Apa Yg Kamu Ketahui Tentang Iklan

Wawangsalan Mah Najan Asup Kana Sisindiran, Boga Wangun Anu Béda Mun Dibandingkeun Jeung Paparikan Atawa Rarakitan.

Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun,. Rarakitan téh nyaéta salah sahiji wanda sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Wawangsalan sok disebut ogé bangbalikan.

Anu Siram Kokojayan, Abdi Pamoyokan Badis = Ngoyok 2.

Wawangsalan mangrupakeun salasahiji tina wangun sisindiran. Wawangsalan téh nyaéta sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Buatlah 10 contoh wawangsalan dan artinya.