Breaking News

Gatekna pratelan ing ngisor iki! (1) Ora ngandhut tembung ambigu. (2) Tetembungan kang ngayawara. (3) Ora narik kawigatene pamiarsa. (4) Ora adu-adu (adu domba) ngedu wong utawa golongan. Bab kang kudu digatekake nalika nulis irah-irahan pawarta yaiku nomer …. a. (1) lan (2) b. (1) lan (4) c. (2) lan (3) d. (3) lan (4)​

Gatekna pratelan ing ngisor iki!(1) Ora ngandhut tembung ambigu.
(2) Tetembungan kang ngayawara.
(3) Ora narik kawigatene pamiarsa.
(4) Ora adu-adu (adu domba) ngedu wong utawa golongan.
Bab kang kudu digatekake nalika nulis irah-irahan pawarta yaiku nomer ….
a. (1) lan (2)
b. (1) lan (4)
c. (2) lan (3)
d. (3) lan (4)​

👉TRENDING :  Nama Peralatan Untuk Instalasi Listrik Dan Fungsinya